Bytt kassasystem nå!


Kontorleverandøren har lang erfaring med betalingsløsninger. Vi ivaretar våre kunder slik at de kan være trygge på at våre systemer til en hver tid følger gjeldene lover og forskrifter i kassaloven.

Vi vet at ulike bransjer har ulike behov og at det ikke finnes en betalingsløsning som passer alle. Derfor har vi forskjelige løsninger for å kunne tilby og møte hver enkelt bransjes spesifike behov.


Selv om du har resten av 2018 til å få på plass et nytt kassasystem,
oppfordrer vi deg til å være ute i god tid. Av erfaring vet vi at det blir ekstra travelt utover høsten og spesielt når vi nærmer oss julehandelen.

Er du usikker på om ditt kassasystem møter de nye kravene? Snakk med oss – vi hjelper deg.

Nye kassaloven i korthet

Fra og med januar 2017 skal alle kassasystemer som selges på det norske markedet, følge kravene i den nye kassaloven. Det er et system som brukerne må begynne å anvende innen 1. januar 2019.

Den nye loven innebærer blant annet:

  • Klare funksjonskrav til kassasystemene
  • Krav til produkterklæring fra leverandørene
  • Brukskrav for de bokføringspliktige Overtredelsesgebyr for
  • leverandører av kassasystemer og bokføringspliktige.
  • En beskrivelse av systemets oppbygging og funksjoner skal følge med systemet ved salg, utleie eller utlån.
  • Skattekontoret kan kreve nødvendig innsyn i programvare, servicemanualer etc.

Kilde: http://nyekassaloven.no/


Kontakt Hamar:
hamar@kontorleverandoren.no
Telefon: 62550540

Kontakt Lillehammer:
lillehammer@kontorleverandoren.no
Telefon: 61279400

Kontakt Otta:
bjorn@kontorleverandoren.no
Telefon: 612 79400