Neopost

Frankering og postbehandlingsmaskiner

Selv om det meste av post sendes digitalt, er det fortsatt mange tilfeller hvor man trenger å få sendt noe fysisk. Med et godt frankerings- og postsystem sparer man tid og bemanning.

Har du spørsmål om frankering og postbehandlingsmaskiner?