Gjermundshaug Gruppen

I Juni 2020 flyttet Gjermundshaug Gruppen og Gunnar Holth Grusforretning sammen i nye flotte lokaler på Grundsetmoen i Elverum

Kontorleverandøren Hamar fikk levere innredning og AV utstyr til deres nye bygg.

Leverandører: Dencon, Fora Form, Flokk og ScanSørlie.